+420 595 703 322 milada.pikova@volny.cz

Zkušenosti s pediatrií

Prevence a léčebná péče Dětský lékař Ostrava Hrabůvka

Dětský lékař Ostrava Jih MUDr. Milada Piková

Dětský lékař Ostrava Jih
MUDr. Milada Piková

Bohatá zkušenost je podmínkou kvalitní pediatrické péče, protože lékaři umožňuje činit rychlejší a lepší rozhodnutí. MUDr. Piková působí jako praktická dětská lékařka již více než třicet let a v její péči vyrostla už dlouhá řada dětí a mladých lidí, které bezproblémově provedla nejranější fází jejich života. Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde získala pevné teoretické zázemí, které měla možnost mnoho let nato úspěšně uplatňovat. Zároveň však MUDr. Piková nepřestává se svým zájmem o obor a aktivně pokračuje v sebevzdělávání, aby mohla při každodenní práci uplatňovat aktuální poznatky v oboru.